KRZYSZTOF STĘPIŃSKI

Dedykacje przepięknych utworów muzycznych oddających charakter i osobowość bohatera strony

PROSIMY O INFORMACJE O WSZELKICH PRZEKRĘTACH. DEKLARUJEMY POMOC PRAWNĄ A TAKŻE NA ŻYCZENIE ANONIMOWOŚĆ ZGODNIE Z PRAWEM PRASOWYM I TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ. DZIENNIKARZE FUNDACJI PARAGRAF W TYM LESZEK BUBEL, PREZES. LB1957@o2.pl
OSKARŻENIA WOBEC NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ I OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE, czyli jak działa zorganizowana grupa… kolesi

ZAWODOWY CHAM

Adwokat Stępiński ze swoim chamstwem i prostactwem nawet się nie kryje. W związku z tym warto przytoczyć publikację z tygodnika narodowego Tylko Polska.